Hoe we met privacy omgaan

Bij EN HR solutions doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben deze privacyverklaring gepubliceerd om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en wat uw rechten zijn.

EN HR solutions B.V. gevestigd aan de Neptunusstraat 17, 2132 JA Hoofddorp. +31 (0)23 554 60 90, enhrsolutions.com, info@enhrsolutions.com

Functionaris Gegevensbescherming (FG): J. Pieters,  DPO Consultancy, privacy@enhrsolutions.com

Wat verzamelen we

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens

We verzamelen uw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt, op basis van de cookie instellingen in uw browser. Wanneer u via onze website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van u verzamelen. Indien u via het formulier solliciteert of contact met ons opneemt betreft dit, buiten bovengenoemde,:

Externe bronnen

Als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw CV op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, is EN HR solutions van mening dat u akkoord mee gaat dat wij uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze wensen van de opdrachtgever.

Onze rechtsgrond van gegevensverwerkingen

Wij verzamelen informatie op basis van de volgende AVG rechtsgronden:

De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken bij voorbeeld bij marketing en profilering. Waar dit vereist is zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens (doeleinden)

De gegevens van onze website gebruikers helpen ons uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren. Websitegegevens worden ook gebruikt om bezoekgedrag te monitoren en EN HR solutions campagnes te optimaliseren in het kader van re-marketing.

Bijvoorbeeld door het analyseren van uw recente zoekcriteria voor vacatures om u passende vacatures aan te bieden. In overeenstemming met AVG principes zullen we het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken niet wijzigen, tenzij het nieuwe doel compatibel is met de oorspronkelijke doeleinden. Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen (zoals bijvoorbeeld uw toestemming).

Met wie delen we uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande categorieën van personen. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet delen met een derde partij voor marketing doeleinden, tenzij we uw toestemming hebben om dit te doen.

EN HR solutions deelt uw persoonsgegevens:

Worden uw gegevens buiten de EER gedeeld?

Landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn alle EU-lidstaten samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Op dit moment slaan wij uw persoonsgegevens op in landen binnen de EER. We slaan uw persoonlijke gegevens momenteel niet op of dragen deze niet over buiten de EER.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij verwijderen uw gegevens zodra aan het oorspronkelijke doeleinde is voldaan en het niet nodig is om de gegevens langer te bewaren. In overeenstemming met AVG principes zal uw data niet worden gehouden voor verdere verwerkingen, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren. We kunnen details van geaggregeerde bevindingen en statistieken, in geanonimimeerde vorm, langer bewaren om veranderingen van het gebruik van de website in de loop van de tijd bij te houden.

Uw privacy rechten

Voor vragen over dit privacy statement, vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of voor het uitoefenen van uw privacyrechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen moeten wij u hiervoor wel identificeren.

Wanneer wij uw verzoek hebben ontvangen ontvangt u binnen 30 dagen een reactie van ons. Als een verzoek door ons wordt afgewezen, wordt een reden voor afwijzing gegeven.

U hebt in overeenstemming de AVG de volgende privacy rechten:

Details van de lokale toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens. Bezuidenhoutsewerg 30, 2594 AV Den Haag, +31 (0)88 1805 250, info(at)autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet om beslissingen te nemen die een juridische of significante impact op u zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke betrokkenheid). We doen ook niet aan profilering.

Afmelden

U kunt uzelf afmelden van onze marketing activiteiten door een verzoek in te dienen bij privacy@enhrsolutions.com

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies. Om meer te leren over hoe onze website cookies gebruikt, gaat u naar ons Cookiebeleid.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over (onderdelen van) dit Privacy Beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@enhrsolutions.com

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG jou diverse rechten, welke jou tegen ons kan uitoefenen als jij het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacy beleid.

Dit beleid is laatst gewijzigd in juni 2021