PRIVACY STATEMENT

EN HR solutions B.V.
V 3.2 – Juli 2023

 

Bij EN HR solutions doen we er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben deze privacyverklaring gepubliceerd om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van welke persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, met wie wij deze delen en wat jouw rechten zijn.

Dit statement is opgesteld door EN HR solutions B.V. gevestigd aan de Neptunusstraat17, 2132 JA Hoofddorp. Te bereiken via +31 (0)23 554 60 90 en privacy@enhrsolutions.com

Contactpersoon: J. Pieters, Functionaris Gegevensbescherming, DPO Consultancy, privacy@enhrsolutions.com

 

Dit beleid is op jou van toepassing wanneer:

 • jij jezelf als kandidaat bij ons, of bij één van onze opdrachtgevers, aanmeldt (Kandidaat);
 • jij door onze medewerkers bent benaderd voor onze vacatures, of die van één van onze opdrachtgevers, en hiermee toegestemd hebt om opgenomen te worden in het proces en/of database;
 • jij via ons bedrijf als uitzendkracht werkzaam bent bij ons of één van onze opdrachtgevers (Uitzendkracht);
 • jij via ons bedrijf als interimmer of detachant een opdracht uitoefent bij ons of één van onze opdrachtgevers (Interimmer of detachant);
 • wij aan jou als opdrachtgever diensten leveren (Klant);
 • jij als leverancier diensten aan ons levert (Leverancier);
 • jij onze website bezoekt (Websitegebruiker);
 • jouw gegevens zijn gedeeld omdat wij andere mensen benaderen in het kader van een referentiecheck of als deze door ons personeel (Personeel) zijn opgegeven als contact bij noodgevallen (Andere mensen).

Dit beleid is niet van toepassing op onze personeelsleden. Hiervoor is een intern privacybeleid beschikbaar op intranet.

Als jij onze website bezoekt verzamelen wij basale persoonlijke informatie. Dit doen wij voornamelijk om onze website te verbeteren.

 

Wat wij verzamelen

 • Hoe jij onze website gebruikt;
 • Hoe vaak jij onze website bezoekt;
 • Via welke apparaten jij onze website bezoekt;
 • De gegevens die jij ons toestuurt middels de contact- en/of sollicitatieformulieren.

 

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen jouw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer jij onze website bezoekt. Dit doen wij op basis van de cookie instellingen in jouw browser. Wanneer jij via onze website contact met ons opneemt zullen wij ook gegevens van jou verzamelen. Indien jij via het formulier solliciteert of contact met ons opneemt betreft dit, buiten bovengenoemde,:

 • Naam;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • LinkedIn profiel-url (optioneel);
 • Motivatie;
 • Aanvullende vragen (optioneel);
 • Curriculum Vitae (optioneel).

Externe bronnen

Als jij op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw cv op een publieke vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, is EN HR solutions van mening dat jij er akkoord mee bent dat wij jouw gegevens verzamelen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om recruitmentdiensten aan te bieden of leveren en deze gegevens te delen met potentiële werkgevers.

 

Onze rechtsgrond van gegevensverwerkingen

Wij verzamelen informatie op basis van de volgende AVG rechtsgronden:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een contract (bijvoorbeeld Klanten, Leveranciers, Uitzendkrachten, Interimmer of Detachant);
 • Gerechtvaardigde belangen.

De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is om jou te helpen werk of andere functies te vinden die bij jou passen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken bij voorbeeld bij marketing en profilering. Waar dit vereist is zullen we jouw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

 

Hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken (doeleinden)

De gegevens van onze websitegebruikers helpen ons de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Websitegegevens worden ook gebruikt om bezoekgedrag te monitoren en marketing activiteiten van EN HR solutions te optimaliseren, zoals door remarketing.

Bijvoorbeeld door het analyseren van jouw recente zoekcriteria voor vacatures om jou passende vacatures aan te bieden. In overeenstemming met AVG principes zullen we het doel waarvoor we jouw persoonlijke gegevens gebruiken niet wijzigen, tenzij het nieuwe doel compatibel is met de oorspronkelijke doeleinden. Als we jouw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen (zoals bijvoorbeeld jouw toestemming).

 

Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande categorieën van personen. We zullen jouw persoonlijke gegevens echter niet delen met een derde partij voor marketing doeleinden, tenzij we jouw toestemming hebben om dit te doen.

EN HR solutions deelt jouw persoonsgegevens:

 • Aan alle zakelijke entiteiten die onder EN HR solutions B.V. vallen, waaronder ook EN-flex B.V., EN-interim B.V., etc.;
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Aan derden zoals dienstverleners die diensten in onze opdracht uitvoeren;
 • Aan derden zoals uitbestede IT-providers en opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
 • Aan platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.

Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

Op dit moment slaan wij jouw persoonsgegevens op in landen binnen de EER. Landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn alle EU-lidstaten samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. We slaan jouw persoonlijke gegevens momenteel niet op of dragen deze niet over naar niet-adequate landen. Adequate landen zijn landen met een vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau als de landen van de EER. Wij hanteren de richtlijnen voor adequate landen die is gedefiniëerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, de meest recente lijst vind je op hun website.

 

De bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Wij verwijderen jouw gegevens zodra aan het oorspronkelijke doeleinde is voldaan en het niet nodig is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn van de kandidaatgegevens is standaard 1 jaar. Voor het verstrijken van deze periode ontvang jij een melding voor verlenging. Als hier niet op wordt ingegaan of deze wordt geweigerd, dan worden jouw gegevens binnen 1 maand geanonimiseerd. Indien jij opnieuw instemt met verlenging, dan worden jouw gegevens opnieuw 1 jaar bewaard en is het mogelijk dat wij jou benaderen voor mogelijke carrieremogelijkheden binnen onze organisatie of organisaties waarvoor wij werven.

In overeenstemming met AVG principes zal jouw data niet worden gehouden voor verdere verwerkingen, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren. We kunnen details van geaggregeerde bevindingen en statistieken, in geanonimimeerde of gepseudonimiseerde vorm, langer bewaren om veranderingen van het gebruik van de website in de loop van de tijd bij te houden.

 

Jouw rechten

Voor vragen over dit privacy statement, vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, of voor het uitoefenen van uw privacyrechten kun jij contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen moeten wij jou hiervoor wel identificeren.

Wanneer wij jouw verzoek hebben ontvangen ontvang je binnen 30 dagen een reactie van ons. Als een verzoek door ons wordt afgewezen, wordt een reden voor afwijzing gegeven.

Je hebt in overeenstemming de AVG de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om jouw toestemming in te trekken;
 • Recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door EN HR solutions.

 

Details van de lokale toezichthoudende autoriteit

Nederland
De Autoriteit Persoonsgegevens. Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, +31 (0)88 1805 250, info(at)autoriteitpersoonsgegevens.nl

België
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet om beslissingen te nemen die een juridische of significante impact op jou zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke betrokkenheid). We doen ook niet aan profilering.

 

Afmelden

Jij kunt jezelf afmelden van onze recruitment- of marketingactiviteiten door een verzoek in te dienen bij privacy@enhrsolutions.com

 

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies. In dit document kom je meer te weten over hoe onze website cookies gebruikt.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over (onderdelen van) dit Privacy Beleid, kun je contact met ons opnemen via privacy@enhrsolutions.com